Phòng Dịch vụ-Quảng cáo, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình.
Địa chỉ: Số 550 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
SĐT: 0218.3897397 - FAX: 0218.3856163